Konfiguro llogarinë e printimit

Në këtë skede ju mund të ndryshoni printimin e dëftesës; dritarja është e thjeshtuar krahasuar me atë për porositë, në fakt në seksionin e fletës është e mundur të vendosni vetëm Cilësitë e Printimit, Madhësia e Gjerësisë dhe Lartësisë dhe Madhësia e Karakterit në Piksele (px), ndërsa opsionet për orientimin e fletë. Seksioni i këndeve është identik.

Pamja paraprake përdoret për të shfaqur pamjen e faturës para se të ruhen opsionet.

Pasi të keni konfiguruar, thjesht përdorni butonin Save për të konfirmuar. Pamja paraprake mund të shfaqet vetëm pas opsioneve të ruajtjes.

A DONI TE JENI GJITHMONE TE INFORMUAR ME VERSIONET ME TE FUNDIT TE PROGRAMEVE TONA?