Konfiguro paisjet mobile

Në këtë skedë mund të menaxhoni paisjet mobile  të lidhur me programin kryesor, në të cilin do të bëhen porosite.

Programi tashmë ofron si e drejtë të caktuar që nga fillimi, të dhënat e lidhjes së PDAs, të tilla si Status Server, IP Server, së bashku me porten për të cilën ajo lidhet çdo palmar.
Përveç kësaj ata do të jenë menjëherë në dispozicion në një apo më shumë lista te paisjeve mobile, në varësi të versionit të programit dhe dhënë tashmë me një emër dhe një fjalëkalim të rastit për secilin, e cila mund të ndryshohet më vonë.

SHËNIM: me versionin e avancuar, mund të shtoni më shumë se tre PDA me fjalëkalime përkatëse.


Shtypni butonin ENTER, dhe ju do të shihni dritaren e hyrjes me të dhënat e aksesit të tilla si emri paisje mobile vendosur tashmë dhe të pandryshueshme, ndërsa ju mund të caktoni një fjalëkalim.


Pasi të keni zgjedhur një paisje mobile , butoni Modifiko do t’ju japë qasje në dritaren se modifikimit, nëpërmjet së cilës ju mund të ndryshoni Paswordin për të hyrë.


Ju mund të fshini ndonjë numër të paisjeve mobile lidhur me programin kryesor nëpërmjet butonit Delete, pas zgjedhjes së tyre një nga një nga lista.


Me RistoManager ju mund të shkëputni një paisje mobile , për arsye të ndryshme të tilla si mungesa e një kamerieri apo momenti tjetër, kështu që ne menduam të futnim këtë funksion, nëpërmjet një butoni të vetëm.

Për të shkëputur një ose më shumë paisje mobile , thjesht zgjidhni ato një nga një dhe shtypni butonin Shkyçni.


Ky buton mund të përdoret në fillim të ditës së punës, ose pas një pushimi në aktivitetin e restorantit.

Shënim: Para venies ne pune të serverit, duhet të vendosni adresën IP të serverit. Kjo është e mundur falë butonit Change IP Server, i cili ne klikim do të sjellë një dritare në të cilën do të duhet të zgjidhni IP serverin dhe klikoni Select për të konfirmuar.Nëse nuk jeni i sigurt kur zgjedhni IP serverin tuaj, ju lutemi referojuni seksionit “Troubleshooting and Frequently Asked Questions” në këtë adresë:

Zgjidhja e problemeve dhe pyetjet e shpeshta


Butoni Stop Server përdoret për të shkëputur të gjitha paisjet mobile menjëherë, zakonisht në fund të ditës ose në rast të problemeve.

A DONI TE JENI GJITHMONE TE INFORMUAR ME VERSIONET ME TE FUNDIT TE PROGRAMEVE TONA?