Konfiguro printerin

Është e mundur që të krijohen sa më shumë printera sa ka departamente të kuzhinës, në mënyrë që të jenë në gjendje të rendisin urdhërat e ndryshëm të një  porosie; nëse, për shembull, një pize me kerpudha dhe një pjate e  parë janë të pranishme në një nga porositë, do të përdoren dy printerë të ndryshëm, si p.sh. njëra ne sallen e restorantit dhe një në kuzhinë. Prandaj është e këshillueshme t’i caktoni printerët tek produktet sipas vendit ku do të dërgohen seksionet individuale të urdhrave, si në rastin e shqyrtuar më parë.


Nëpërmjet butonit Vendos, mund të shtoni të gjithë printerët që ju nevojiten;

sapo emri të jetë caktuar në printer, nëpërmjet butonit Select Printer ju do të keni një dritare të parë që do t’ju lejojë së pari të konfiguroni faqen sipas “Formati” (tashmë i vendosur në A4), Orientimi dhe Skedat e fletës. Të gjitha këto cilësime janë vendosur tashmë fillimisht, por mund të ndryshohen lehtësisht sipas dëshirës.


Sapo të krijohet çdo gjë sipas nevojave tuaja, mund të shkoni në përzgjedhjen e printerit aktual, më pas përdorni butonin Print për të kryer proven  e testimit.

Në këtë pikë, thjesht përdorni butonin Save.


SHËNIM: në rast nevoje, do të jetë e mundur të ndryshoni cilësimet e printerit edhe nga skeda “Configure Print Command”.


Pasi të keni zgjedhur printerin që dëshironi të ndryshoni nga Lista e Printerit, thjesht përdorni butonin Edit për të ndryshuar printerin në të gjitha cilësimet e tij, ashtu si bëni kur shtoni një printer.


Thjesht zgjidhni printerin që dëshironi të fshini dhe sapo të keni shtypur butonin Delete, konfirmoni.

A DONI TE JENI GJITHMONE TE INFORMUAR ME VERSIONET ME TE FUNDIT TE PROGRAMEVE TONA?