Menaxhimi i produkteve

Menaxhimi i Produkteve në RistoManager është bërë i thjeshtë, por në të njëjtën kohë i plotë, duke qenë në gjendje që së pari të shikojë produktet sipas “Llojit” të tyre dhe duke i bërë procedurat e ndryshme sa më të thjeshta që të jetë e mundur.

 

A DONI TE JENI GJITHMONE TE INFORMUAR ME VERSIONET ME TE FUNDIT TE PROGRAMEVE TONA?