Kategoritë e Produktit


Përmes butonit të Menaxhimit të Kategorive specifikisht  në dritaren e magazinës, është e mundur të menaxhoni kategoritë e produkteve të shitura, qofshin ato Copë ose produkte të magazinës aktuale.

Shtimi i  një kategorie të re të produkteve

Pasi të klikoni butonin Insert në dritaren e Menaxhimit të Kategorive, vetëm shkruani emrin e kategorisë dhe konfirmoni me butonin Fut, ose anuloni operacionin duke përdorur butonin Mbyll.

Ashtu si me shtimin e produkteve, është e mundur të vazhdohet krijimi i kategorive të reja, përmes opsionit “Mos mbyllni pas hyrjes në një kategori”.

 

Modifikimi i eliminimit të një kategorie të produkteve

Butoni Modifiko hap një dritare të vogël në të cilën mund të ndryshoni emrin e kategorisë, të përzgjedhur më parë nga lista e duhur dhe pastaj konfirmoni ose anuloni operacionin në vazhdim.Fshirja e një kategorie të produktit

Duke përzgjedhur një kategori nga lista e duhur, mund ta fshini shpejt duke përdorur butonin e duhur të fshirjes.

Kërko për Kategoritë e Produktit


Për të kërkuar një kategori në mesin e atyre ekzistues, thjesht shkruani emrin në kutinë e  “Kategoria e kërkimit”, më pas përdorni butonin Kërko; rezultatet do të shfaqen në listën e kategorive.

A DONI TE JENI GJITHMONE TE INFORMUAR ME VERSIONET ME TE FUNDIT TE PROGRAMEVE TONA?