Kërkoni Produkte në Magazinën e RistoManager

Funksioni i kërkimit mund të përdoret për të gjetur produkte përmes emrit të tyre ose me  Barkodin e tyre (i quajtur “kodi i produktit” në dritaren e magazinës).


Nga lista e produkteve, atëherë mund të përmirësoni kërkimin, thjesht duke zgjedhur filtrat që do të përdoren në kërkime, sipas kategorisë së tyre, ose për praninë e tyre në depo ose midis pjatave, ose edhe të dyja.

A DONI TE JENI GJITHMONE TE INFORMUAR ME VERSIONET ME TE FUNDIT TE PROGRAMEVE TONA?