Importimi i produkteve

Falë këtij funksionaliteti të ri të softuerit tonë, është e mundur importimi i produkteve nga një skedar CSV (vlera të ndara me presje), një format i skedarit i bazuar në skedarët e tekstit të përdorur për import dhe eksport (për shembull nga fletët e punës ose bazat e të dhënave) e tabelave te të dhënave.

Pasi të klikoni butonin do të hapet një dritare si ajo më poshtë …

Nga menyja e  kolonës, zgjidhni ndarësin më të përshtatshëm për kolonat. (për shembull “TAB”, tabelë).

Nga menyja e ndarjes se  linjes, zgjidhni End Of Line (fundi i linjës) i sistemit tuaj operativ (P.sh. Windows).

Për të zgjedhur një skedar në formatin .CSV, klikoni mbi Browse, dhe më në fund në Import !!

Shënim: Nëse kutia në pjesën e poshtme (“Rreshti i parë përmban titujt e fushave”), kontrollohet , rreshti i parë do të përdoret për titullin e fushave.

A DONI TE JENI GJITHMONE TE INFORMUAR ME VERSIONET ME TE FUNDIT TE PROGRAMEVE TONA?