Shkarko Produktin

Falë butonit portokalli, është e mundur të shkarkosh produktet nga seksioni Magazina.

Zgjidhni produktin që keni zgjedhur për të shkarkuar ….

Pas zgjedhjes së produktit, klikoni butonin Shkarko produktin dhe  do të shfaqet dritarja që shihni më poshtë …

Në fushën e Kodit të Produktit * (1), futni kodin e produktit që dëshironi të shkarkoni (në shembullin ACQUA12), fusha e Titullit të Produktit (2) do të plotësohet automatikisht (në rast të kodit ekzistues të produktit).

Në drejtkëndëshin e kuq, ekzistojnë 3 fusha: Ekzistenca i referohet stokut aktual të produktit në magazinë, në fushën Qnt. Shkarko, futni sasinë e produktit për shkarkim dhe fushën Total Qnt. do të përditësohet me sasinë e re.

Gjithashtu është e mundur të ndryshoni çmimin e shitjes nga ky ekran duke ndryshuar numrin në fushën përkatëse.

Për të konfirmuar, klikoni mbi butonin Shkarko.

* N.B. fusha e kodit të produktit dallon midis shkronjave të mëdha dhe të vogla, (thuhet se është Rasti i Ndjeshëm), pra ACQUA12 është ndryshe nga uji12.

A DONI TE JENI GJITHMONE TE INFORMUAR ME VERSIONET ME TE FUNDIT TE PROGRAMEVE TONA?