Menaxhimi i tavolinave


Nga kjo dritare ju mund të menaxhoni të gjitha funksionet që lidhen me menaxhimin e hartës së tavolinave, rezervimeve dhe porosive. Në hartën e tavolinave ju mund të lëvizni të gjitha ikonat e tryezës për të rikrijuar paraqitjen e tavolinave të restorantit tuaj, duke ndryshuar pozicionin e saj duke levizur mausin; porosite  e tavolinave  të përzgjedhura gjithashtu mund të modifikohen.

A DONI TE JENI GJITHMONE TE INFORMUAR ME VERSIONET ME TE FUNDIT TE PROGRAMEVE TONA?