Harta e tavolinave

Vendosja e një tavoline


Duke përdorur butonin Shto në dritaren e Menaxhimit të tavolinave hapet dritarja e krijimit të tavolinave, duke ju lejuar të caktoni një “Tavoline”, ndërsa kutia “Renditja e Tabelës së Paisjes mobile” tregon pozicionin e tavolines në hartën e paraqitur në Menaxherin  e paisjes mobile , si dhe në PDA ose tableta. Gjithashtu është e mundur të përcaktohet se në cilën salle   do të shtohet tavolina.

Është e mundur të shtoni disa tavolina në sekuencë duke zgjedhur funksionin “Mos mbyllni dritaren pas krijimit të tavolines”.

SHËNIM: nuk mund të fusni më shumë tavolina sesa mund të fusni në ekranin e Tabelës së Menaxhimit, varësisht nga zgjidhja e ekranit të kompjuterit tuaj. Ky shqetësim nuk është i pranishëm në PDA ose tabletë.

 

Ndrysho një tavoline


Për të kryer një veprim kaq të thjeshtë, thjesht klikoni mbi “Zgjidh” nën tavoline në fjalë dhe pastaj përdorni butonin e duhur të Modifikimit, që ndodhet në pjesën e sipërme të majtë në dritaren e Menaxhimit të Tavolinave, por është gjithashtu e mundur të përdorni edhe një klik të dyfishtë të mausit; shfaqet dritarja e redaktimit, në të cilën mund të ndryshoni të dhënat e futura më parë, në Emrin e Tavolines dhe në  Rendin të Tavolines dhe në sallen  ku ndodhet tavolina.

SHËNIM: nuk është e mundur të kryhen operacione redaktimi në tavolina në të cilat janë tashmë të pranishme .

 

Fshirja e një tavoline


Ky operacion kryhet në pak sekonda; thjesht zgjidhni tavolinen që do të fshihet, pastaj shtypni butonin Delete, që ndodhet në pjesën e sipërme të majtë të dritares së Menaxhimit të Tavolinave dhe konfirmon operacionin.

Zbrazja e tavolines

Është gjithmonë e mundur që të fshihen të gjitha tavolinat  në Hartë, duke përdorur butonin e posacem të vendosur në të. Në këtë rast, nuk është e nevojshme të zgjidhni ndonjë tavoline.

SHËNIM: nuk është e mundur të fshihen tabelat në të cilat janë tashmë të pranishme porosite.

Menaxhimi i shitjes

Në kolonën e majtë, ju do të gjeni një menu për menaxhimin e dhomave, gjithashtu në këtë rast kemi funksionet e zakonshme: Krijo, Edito dhe Fshi .

A DONI TE JENI GJITHMONE TE INFORMUAR ME VERSIONET ME TE FUNDIT TE PROGRAMEVE TONA?