Rezervimet

RistoManager mund të menaxhojë rezervimet me njoftim paraprak dhe në emër të klientëve të veçantë, të dyja te shtuara gjatë rezervimit dhe të depozituara tashmë, përmes funksionit të duhur. Ne dëshirojmë të theksojmë se është e mundur të caktohen më shumë rezervime në një tavoline të vetme, për aq kohë sa janë të ndryshme, në mënyrë që të shmanget konfuzioni. Sidoqoftë, do të jetë e mundur të modifikohen ato individualisht duke përdorur funksionin e duhur Edit, si një listë që do të hapet që përmban të gjitha rezervimet e caktuara në një tabelë.

 

Vendosni një rezervim ne nje tavoline


Pas zgjedhjes së tavolines , thjesht shtypni butonin Vendos Prenotimin dhe plotësoni të dhënat e dritares që do të hapet.

Menuja e drop-down pranë tavolines tregon se ku do të rezervohet rezerva dhe është gjithashtu e mundur të zgjidhni një tjetër nga ajo që është aktualisht e zgjedhur, në mënyrë që të lejoni prenotim në rast se tavolina është e zënë.

Pastaj duhet të tregoni një datë Rezervimi, një ore rezervimi dhe të tregoni një kohë të caktuar për t’u njoftuar për aktivizimin e rezervimit, duke përdorur fushat që ju  kujtohen në atë kohë. Së fundi, numri i njerëzve që do të zënë tavolinen duhet të përcaktohet dhe konfirmohet me butonin Vendos.

Ne fillojmë duke thënë se ju mund të tregoni emrin e një klienti në mënyra të ndryshme: për shembull, ju mund të zgjidhni një të pranishëm tashmë në program nëpërmjet Funksionit të Kërkimit, i cili do të hapë një dritare të ngjashme me atë të hapur nga butoni i Menaxhimit të Klientit në ndërfaqen kryesore; një tjetër metodë konsiston në krijimin e një dritare të re për rastin, duke futur të dhënat e klientit në dritaren e Udhëzimit të Klientit; megjithatë është e mundur që rezervimi të lihet anonim, thjesht duke injoruar këtë fushë.

SHËNIM: Është e mundur të caktohen rezervime të shumta në një tavoline të vetme; RistoManager do t’i fusë ato në një listë, e cila mund të shikohet duke përdorur butonin e menaxhimit të rezervimit.

Ndryshimi i rezervimeve


Për të bërë një ndryshim, së pari zgjidhni tavolinen që përmban rezervimin, pastaj përdorni butonin modifiko rezervimin, zgjidheni nga dritarja e listës që shfaqet kur ka rezervime të shumta në të njëjtën tabelë dhe bëni ndryshimet e nevojshme në dritaren që do të hapet.

Eleminimi i rezervimeve


Procedura është jashtëzakonisht e thjeshtë: pas zgjedhjes së tavolines në të cilën ndodhet rezervimi, thjesht shtypni Fshi Rezervimin, zgjidhni rezervimin që do të fshihet nga dritarja e Zgjedhjes së Rezervimit që do të hapet në rast të rezervimeve të shumta në tavolinen e zgjedhur dhe pastaj shtypni butonin Fshi.

Menaxhimi i Rezervimeve

 


Dritarja e Menaxhimit të Rezervimeve përdoret për të kryer të gjitha operacionet e trajtuara më parë në paragrafët e mëparshëm nga një dritare e vetme, dhe gjithmonë të ketë një sy në të gjitha rezervimet në vazhdim, në mënyrë që situata gjithmonë të jetë nën kontroll.

Në të vërtetë, ekzistojnë të gjitha funksionet siç janë Funksioni i Vendosjes, Modifikimit dhe Fshirjes, për t’i ekzekutuar ato më shpejt, sidomos kur arrijnë njëkohësisht rezervime të shumta.

Ju menjëherë do të shihni listën e plotë të të gjitha rezervimeve, dhe zgjedhjen e tyre ju menjëherë do ti keni Të Dhënat e Klientit si Emri i Kompanisë, Adresa dhe çdo kontakt telefonik.

Është gjithashtu e mundur të kryhet një kërkim nga ana e konsumatorit, si dhe për një tavoline që mund të zgjidhet nga dritarja e listës speciale të tavolines dhe të aktivizohet me butonin e zmadhimit të kuq, dhe së fundi për një periudhë kohore që mund të përcaktohet me kutitë Data e Mbarimit dhe Data e Fillimit, në sajë të dy butonave të Kalendarit.

 

A DONI TE JENI GJITHMONE TE INFORMUAR ME VERSIONET ME TE FUNDIT TE PROGRAMEVE TONA?