Përdorimi i paisjeve mobile

RistoManager përdor celulare ose tableta për të bërë porosi direkt nga tavolina, kështu që ju duhet të pajisni stafin e restorantit me pajisje të tilla informacioni, në të cilat ata mund të mos i  kryejnë detyrat e kryera normalisht me metodat tradicionale, p.sh. laps dhe fletore, por në një mënyrë shumë më shpejt dhe më efikase, si shkëmbimi i të dhënave në mes të tabletëve dhe pc, ndodh në kohë reale, kështu që ju gjithashtu mund të dini statusin e rezervimit dhe porosive të bëra përmes tabletave të tjerë, nëse ata janë të pranishëm më shumë se një; kjo padyshim varet nga lloji i licencës që aktivizohet.

A DONI TE JENI GJITHMONE TE INFORMUAR ME VERSIONET ME TE FUNDIT TE PROGRAMEVE TONA?