Fillimi i aplikacionit

Ekrani i parë që shfaqet pas klikimit të ikonës së fillimit, është ai për të hyrë në rrjetin RistoManager; aplikacioni do të zbulojë të dy të ashtuquajturat IP, që përfaqësojne adresën e rrjetit të kompjuterit në të cilin është instaluar pjesa e serverit të RistoManager dhe e ashtuquajtura Portë i Kyçjes. Së fundi, në kutinë e fundit, shkruani Fjalëkalimin për të qenë në gjendje të hyni në rrjet.


Ne tashmë kemi parë se si t’i vendosim këto të dhëna në kapitullin e dedikuar për konfigurimin e PDA-ve.
Sapo të regjistrohet, menaxhimi i tavolinave do të shfaqet i përditësuar me porosite , rezervimet, tavolinat me porosi të mbyllur dhe ato për të cilat është shtypur fatura.


Në të gjitha ekranet do të gjeni butonin për t’u kthyer shpejt në ekranin fillestar të lidhjes me programin e instaluar në PC ose Mac.

A DONI TE JENI GJITHMONE TE INFORMUAR ME VERSIONET ME TE FUNDIT TE PROGRAMEVE TONA?