Krijimi i një Porosie

Për të krijuar një porosi është e nevojshme që së pari të hyni në menaxhimin e tavolinave dhe të klikoni në tabelën në të cilën do të futet porosia e lartpërmendur: do të hapet ekrani fillestar i porosise, nëpërmjet të cilit mund të zgjidhen produktet për porosine.

Nga ky ekran mund të zgjidhni kategorinë që korrespondon me produktin që duhet futur në Porosi, si dhe numrin e  tavolinave. Gjithashtu mund të ktheheni te menaxhimi i tavolinave duke klikuar në butonin në pjesën e poshtme të majtë dhe të ktheheni te Komanda duke klikuar në butonin në të djathtën e  poshtme.

A DONI TE JENI GJITHMONE TE INFORMUAR ME VERSIONET ME TE FUNDIT TE PROGRAMEVE TONA?