Modifikimi i një produkti në porosi

Mundësia e modifikimit të një produkti në porosi është shumë e rëndësishme, sepse mund të ndodhë që një klient vendos të ndryshojë porosinë e tij, për shembull duke futur një shtesë tjetër.
Për ta bërë këtë thjesht të hyni në porosi nga Menaxhimi i Tavolinave, klikoni në produkt që të modifikohet dhe konfirmoni duke klikuar tek “Edit” për të hyrë në të.


Prej këtu do të jetë e mundur futja ose modifikimi i Shtesave, rritja e sasisë së produktit të porositur ose zhvendosja e produktit në një Grup tjetër.

Ndryshimi i shtesave

Pasi të shfaqet ekrani i modifikimit të produktit, thjesht klikoni në Shto për t’u modifikuar, zgjidhni një nga katër opsionet që mund të zgjidhni nga Me, Pa, Pak ose Shume dhe fjalët në lidhje me përbërësin do të ndryshohen, në listën e porosise në të cilën kjo është futur.

Redaktimi i shënimeve

Është e mundur të modifikoni Shënimet që lidhen me Produktin e porosise, thjesht duke klikuar butonin Shënimet brenda modifikimit të produktit.

Sapo kutia e tekstit të jetë e hapur, mund ta ndryshoni shënimin ashtu siç dëshironi dhe konfirmoni duke klikuar butonin Ok.

Lëvizja në një grup tjetër

Ju gjithashtu mund të lëvizni produktin në grupe të tjera përveç atij në të cilin është futur fillimisht, thjesht duke zgjedhur numrin me butonat + dhe -. Së fundi klikoni mbi Porosine.


Rezultati i operacionit është treguar në figurën më poshtë …


Shënim: përbërësit që i referohen një grupi pjatash janë zhvendosur së bashku me të njëjtën pjatë (në këtë shembull, duke ndryshuar grupin e  picave “4 djathrave”, gjithashtu është duke lëvizur përbërësin / shtimin “mocarela  e bollshme”)

 

Eliminimi i një Produkti nga Porosia

Ju mund të fshini një produkt nga një porosi duke klikuar mbi të në listën e produkteve të futura dhe klikoni mbi butonin Delete.

Aplikimi do t’ju kërkojë të konfirmoni veprimin në vazhdim, prandaj thjesht klikoni mbi Po për të fshirë përgjithmonë produktin nga Porosia.

A DONI TE JENI GJITHMONE TE INFORMUAR ME VERSIONET ME TE FUNDIT TE PROGRAMEVE TONA?