Printimi i faturës


Printimi i faturës kryhet duke shtypur butonin dhe komanda do të dërgohet në printer duke u  vendosur në ekranin e Setting te RistoManager, sipas procedurës që shihet në kapitullin e duhur 3.3 në konfigurimin e printerave.

Nëse printeri i faturave  është konfiguruar si duhet, APP do t’ju tregojë një njoftim për shtypjen e suksesshme.

A DONI TE JENI GJITHMONE TE INFORMUAR ME VERSIONET ME TE FUNDIT TE PROGRAMEVE TONA?