Shënime

Shpesh klientët kanë nevoja të veçanta, ose është e nevojshme të komunikoni me departamentet e ndryshme, për shembull nëse kamarieri dëshiron të përcaktojë procedura të veçanta ose edhe për stafin e sallës i cili duhet të raportojë një kërkesë të veçantë nga një klient lidhur me një produkt të porositur prej tij.

Për këtë qëllim është dhënë mundësia e shtmit  të shënimeve për çdo produkt të rendit aktual: klikimi do të shfaqet në ekran  në të cilën mund të shkruani diçka.

A DONI TE JENI GJITHMONE TE INFORMUAR ME VERSIONET ME TE FUNDIT TE PROGRAMEVE TONA?