Shtesat

Shtesat korrespondojnë me përbërësit e përfshirë përmes funksionit të Ngarkimit të Produkteve, siç kemi parë në seksionin e duhur të këtij Udhëzuesi lidhur me Menaxhimin e Përbërësve. Pra, ju do të keni sa më shumë shtesa si kane përbërësit.

Shtimi i këtyre përbërësve në Porosi është i thjeshtë dhe i shpejtë: çdo herë që shtoni një pjatë ose produkt tjetër, do të keni listën e shtesave në dispozicion; ju mund të vendosni se çfarë operacioni duhet të kryeni në çdo shtesë individuale, ose nëse thjesht hyni në ato (me çelësin e zgjedhur tashmë), tregoni që të mos futni një përbërës gjatë përgatitjes së pjatës (pa kyç), futni pak ose edhe shumë. Butoni i Delete do të anulojë çdo përzgjedhje të bërë.


Është e mundur të fusni disa Shtesa me opsione të ndryshme në një operacion të vetëm, për të konfirmuar funksionimin e porositjes së një produkti, është e nevojshme të specifikoni sasinë e dëshiruar, siç e kemi parë tashmë.


Nga ky ekran, gjithashtu mund të printoni porosinë duke klikuar mbi butonin e vendosur në këndin e poshtëm djathtas.

A DONI TE JENI GJITHMONE TE INFORMUAR ME VERSIONET ME TE FUNDIT TE PROGRAMEVE TONA?