Vendosja e një produkti nga brenda porosise

Porosite mund të përmbajnë më shumë produkte, por duke futur ato përmes procedurës së përshkruar më parë, operacioni do të ishte veçanërisht i rëndë dhe i ngadalshëm për porosi më të mëdha.

Për këtë arsye, RistoManager ofron mundësinë të kthehet në pjata, thjesht duke shtypur butonin  për t’u kthyer në listën e hapur për futjen e produktit të fundit në Porosi.

Nëse nuk jeni futur menjëherë në kategorinë e dëshiruar të produktit, thjesht shtypni butonin në këndin e sipërm të majtë të ekranit.

Sapo të arrini në ekranin që përmban produktin që po futni, thjesht zgjidhni atë dhe do të hapni të njëjtin ekran të parë në procedurën për futjen e Produktit në Porosi.

A DONI TE JENI GJITHMONE TE INFORMUAR ME VERSIONET ME TE FUNDIT TE PROGRAMEVE TONA?