Menaxhimi i Porosise

Zbrazja e Porosive

Në rast se një porosi anulohet, thjesht shtypni butonin  Empty, i cili do të fshijë çdo produkt të futur dhe do të rivendosë Totalin që duhet paguar.


Dërgimi i porosisë dhe shtypja e faturës

Pasi të jetë krijuar urdhri, është e mundur që ta dërgoni te printerët e ndryshëm të departamentit duke përdorur komandën Send Command.

Printimi i uljes se cmimit

Pas dërgimit të porosisë, mund të vazhdoni në Printi, përmes butonit;

Është gjithashtu e mundur të vazhdohet me shtimin e produkteve dhe vendosni Totalin që duhet paguar; programi do t’ju pyesë nëse doni të dërgoni porosinë, kështu që do të jetë si të përdorni butonin Send Command.

Mbyllja e “Fast Cashbox

Është gjithmonë e mundur që të mbyllni dritaren e Fast Cashbox dhe të anuloni radhen, thjesht duke përdorur butonin Mbyll; kjo do të zbrazë porosine në progres.

A DONI TE JENI GJITHMONE TE INFORMUAR ME VERSIONET ME TE FUNDIT TE PROGRAMEVE TONA?