Ndryshimi i sasive të një produkti

Kur ka më shumë se një produkt në radhe, është e rendesishme që të fusni produktin  me shtesa të ndryshme, pastaj përdorni tastierën numerike të nevojshem për të kryer katër operacione aritmetike të pjestimit, shumëzimit, shtimit dhe zbritjes, në sasitë e produkteve të zgjedhura.
Për të kryer këto operacione, klikoni mbi numrat për të vendosur sasinë, pastaj veproni në piken e dëshiruar të funksionimit, më pas shtypni butonin Enter (shigjetë e thyer). Është e mundur të kryhen operacione me sasi dhjetore.

SHENIM: duke bërë ndryshime në përbërësit në produkte të shumëfishta, kostoja shumëzohet me sasinë e produktit.

Eliminimi i produkteve nga sistemi

Për të fshirë një produkt nga një porosi, thjesht zgjidhni atë nga lista më poshtë Total për të paguar, pastaj përdorni butonin Delete (e treguar nga shigjeta e gjelbër).

Produkti do të fshihet nga lista siç tregohet në imazhin më poshtë.

A DONI TE JENI GJITHMONE TE INFORMUAR ME VERSIONET ME TE FUNDIT TE PROGRAMEVE TONA?