Ndryshimi i totalit dhe aplikimi i zbritjes

Sapo të përfundojë futja e produkteve me futjet e mundshme të mundshme, programi do t’i japë Total për të paguar; në këtë pikë është e mundur të ndërhyhet në këtë shifër, duke e shtypur drejtpërdrejt në fushë, e cila do të sjellë një zbritje në fushën përkatëse, ose vendos një zbritje direkt në kutinë e dedikuar.

A DONI TE JENI GJITHMONE TE INFORMUAR ME VERSIONET ME TE FUNDIT TE PROGRAMEVE TONA?