Statistikat


Statistikat janë shumë të dobishme për të monitoruar vazhdimisht tendencat e shitjeve, si në përgjithësi dhe në detaje. Ju mund të shikoni shitjet e një tabele të vetme të një muaji të caktuar të vitit, dhe pastaj t’i krahasoni ato me muajin korrespondues të një viti më parë.

A DONI TE JENI GJITHMONE TE INFORMUAR ME VERSIONET ME TE FUNDIT TE PROGRAMEVE TONA?