Kërko në shitje


Ju mund të kryejnë lloje të ndryshme të kërkimeve në mes të dhënave të shitjeve me filtra të holla të shpejtë dhe porosi, si dhe gjithë te filtrohen. Pasi të keni zgjedhur filtrin në seksionin “Lloji i filtrit” (1), thjesht klikoni në + (plus) dhe zgjidhni një “nën filtër” për të arritur rezultate më specifike për kërkimin tonë.

Në “listën e Klientit” (2), ju mund të keni filtruar nga klienti, ndërsa më poshtë, në “Periudha” (3) ju mund të kufizoni sasinë e kohës që ne duam të “pastrojme”, në mënyrë që të marrim rezultatet ( 4), vetëm të dhënat që i referohen asaj periudhe (nga data deri më sot). E ‘mund të zgjidhni llojin e tabelës (Histogram ose lineare), i cili do të shfaqet në cepin e poshtëm djathtas (5).

Gjithashtu është e mundur të kryhet kërkime mbi kthimet dhe stoqet, dhe në lidhje me porosite është e mundur të filtrohet nga Tabela.

Pasi të keni vendosur  filtra për kërkimin, klikoni Generate rezultate video, ose kliko Printo në qoftë se ju i doni të shtypura.

A DONI TE JENI GJITHMONE TE INFORMUAR ME VERSIONET ME TE FUNDIT TE PROGRAMEVE TONA?