Të dhënat e mia

Kjo kartë përmban të gjitha të dhënat e kompanisë si “Emri i restorantit”, “Emri” dhe “Mbiemri” i mbajtësit, deri në “Çmimin e vetëm të mbuluar”.


Sapo të plotësohen fushat e kërkuara, mund të vazhdoni me konfirmimin, duke përdorur butonin Save, përndryshe lëvizni në një skedë tjetër ose dilni nga dritarja me Mbyll.

A DONI TE JENI GJITHMONE TE INFORMUAR ME VERSIONET ME TE FUNDIT TE PROGRAMEVE TONA?