Paketimi i ushqimit: pse janë thelbësore?

autore articolo Hurma Vasku data articolo 19 October 2020 commenti articolo 0 commenti

Për çfarë po flasim kur i referohemi paketimit të ushqimit? Këtu keni disa informacione për të kuptuar pse ato janë kaq të rëndësishme. Pavarësisht nëse i referohemi një kuzhine restoranti apo një gatimi në shtëpi, është thelbësore që të keni këto paketime ushqimore. Por si bëhen dhe për çfarë shërbejnë?

Për çfarë shërbejnë paketimet e ushqimit?

Cila është dobia e paketimit të ushqimit? Para së gjithash, duhet të thuhet se këto janë kontejnerë që përdoren posaçërisht për të përmbajtur, mbrojtur ose paketuar saktësisht ushqime të caktuara. Paketimi mund të vendoset si gjatë fazës së dorëzimit, kur shitësi sjell mallrat në restorant, ashtu edhe pasi ajo të jetë hapur gjatë përgatitjes në kuzhinë. Me pak fjalë, ekzistojnë lloje të ndryshme të paketimit të ushqimit, por secili lloj kryen një detyrë specifike.

Cilësia dhe freskia e një ushqimi varet jo vetëm nga origjina e tij, por edhe nga mënyra në të cilën ruhet. Kjo është arsyeja pse është shumë e rëndësishme t’i kushtohet vëmendja e duhur kësaj çështje.

Për të qenë më të qartë mund të themi se paketimi i ushqimit nuk është asgjë më shumë se mbështjellës për të mbrojtur cilësinë e mallrave të caktuara.

Llojet e paketimit të ushqimit

Ekzistojnë lloje të ndryshme të paketimit të ushqimit në treg. Ne mund të përpiqemi ta thjeshtojmë fjalimin duke pohuar dallimin midis tre kategorive kryesore të paketimit:

  • primar (për shitje)
  • sekondar (i shumëfishtë)
  • terciar (për transport)

Karakteristika e përbashkët e të gjitha këtyre llojeve të paketimeve qëndron në faktin se ato të gjitha kanë për qëllim mbrojtjen e ushqimit, parandalimin e ndikimit nga ambienti i jashtëm nga përkeqësimi ose dëmtimi i tyre. Cilësia e një produkti ushqimor gjithashtu dhe mbi të gjitha varet nga mënyra e ruajtjes së tij. Në varësi të faktit nëse është një frigorifer apo ushqim në natyrë, është e nevojshme të mbani gjithçka në të mirë të saj duke aplikuar mbrojtjet e duhura.

Prerogativat e paketimit të ushqimit

Për të qenë funksionale, një paketim duhet të respektojë të drejtat e mëposhtme:

  • duhet të përmbajë të gjithë produktin
  • duhet të lejojë që produkti të ruhet për aq kohë sa është e nevojshme
  • të aftësohen për të lejuar transportin
  • duhet të bëhet me materiale specifike të afta për të ruajtur freskinë e ushqimit.

Materialet më të mira për ruajtjen e ushqimit janë: qelqi, metali, letra ose kartoni. Bazuar në llojin e ushqimit që do të ruhet, është e nevojshme të zgjidhni një material sesa një tjetër.

Ushqimet e përgatitura tashmë duhet të ruhen në enë të pastra, të mbyllura dhe me kapak. Në këtë rast është shumë e rëndësishme të prisni derisa të ftohen para se t’i vendosni brenda një ene. Konservimi i tyre do të bëhet në frigorifer. Në rast se dëshironi të përdorni filma për ruajtjen e produkteve, këshillohet të jeni i sigurt se ato nuk përmbajnë shumë yndyrna. Nëse është kështu, këshillohet të preferoni enë qelqi.

Nëse zgjedhim alumin, është mirë të dimë se kontakti i këtij materiali me ushqime tepër acide mund të parandalojë ruajtjen e mirë të ushqimit. Në këtë rast, në fakt, vetitë ushqyese të ushqimeve mund të ndryshohen nga alumini.